Monday, 9 September 2013

A real fact- waqt hona chahiye, kisi ko yad karne k liye, to bahana apne ap mil jata hai, jb yad hi na karna ho kisi ko, waqt hi bahana ban jata hai. ~

Inspirational poetry

A real fact- waqt hona chahiye, kisi ko yad karne k liye, to bahana apne ap mil jata hai, jb yad hi na karna ho kisi ko, waqt hi bahana ban jata hai. ~